ภาพบ้าน

ภาพด้านหน้าบ้าน

  • โซนรับแขก

  • โซนทานข้าว

  • บันไดบ้าน

  • ห้องน้ำ

  • ห้องน้ำ

  • ห้องนอน

  • ห้องนอน

  • ห้องนอน / ห้องนั่งเล่น